Aktionæroverenskomst

En aktionæroverenskomst regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et aktieselskab

advokat@selskabsadvokaterne.dk
Læs mere
Aktionæroverenskomst

En aktionæroverenskomst regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et aktieselskab

En aktionæroverenskomst regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et aktieselskab, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Aktieselskabsloven regulerer overordnet, men tilgodeser ikke ejernes indbyrdes interesser og magtfordeling. Hvis f.eks. 3 ligeværdige ejere af et aktieselskab ikke har indgået en aktionæroverenskomst mellem dem, vil 2 af ejerne til sammen kunne udøve den fulde kontrol over virksomheden, herunder ændre vedtægter, vælge ny bestyrelse bestemme, hvem der skal sidde som direktion, sælge og belåne virksomhedens aktiver, træffe beslutning om udbytte, fusionere, spalte eller ligefrem opløse virksomheden.

Det er de færreste, der ønsker at indgå i et ejerskab, hvor man kan blive sat udenfor nogen form for indflydelse, og hvor mere eller mindre tilfældige alliancer kan være afgørende for virksomheden og dens daglige forretninger.

På tilsvarende måde kan 2 ejere af en virksomhed, hvor de begge ejer lige meget hver af virksomheden, kunne komme i en meget alvorlig, uløselig situation, idet alle beslutninger i mangel af modstående aftale vil kræve, at begge parter kan blive enige om virksomhedens drift.

Herudover er der en række grunde til at indgå en aktionæroverenskomst, f.eks. muligheden for at få afstemt hinandens forventninger, fastlægge virksomhedens forretningsplan, tage stilling til fremtidig finansiering, forhindre parterne i at udøve konkurrerende virksomhed m.v.

En aktionæroverenskomst kan typisk indeholde følgende:

  • Parter
  • Aktionæroverenskomstens karakter
  • Aktiernes fordeling
  • Generalforsamling
  • Bestyrelse og direktion
  • Udbytte
  • Finansiering
  • Ansættelsesforhold
  • Konkurrenceklausul
  • Tvister

Derudover er der en række andre forhold som kan indgå i en sådan aktionæroverenskomst mellem parterne, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

En yderligere vigtig faktor efter at have oprettet en aktionæroverenskomst er, at man med jævne mellemrum sikrer sig, at aktionæroverenskomsten afspejler virksomhedens og ejernes nuværende situation, samt de fremtidige behov. Ved en sådan opdatering af aktionæroverenskomsten bevares den indre ro, stabilitet og forudsigelighed i en virksomhed med flere ejere.

En anden lære er at vanskelighederne minimeres ved at finde de(n) rigtige samarbejdspartner(e).

Hvis du har behov for yderligere rådgivning eller udarbejdelse eller en opdatering af din/jeres aktionæroverenskomst kan du få hjælp hos: SelskabsAdvokaterne

Køb aktionæroverenskomst (ejeraftale) online i WORD her: Aktionæroverenskomst